بایگانی روزانه: 20 نوامبر 2012


شب همبستگی با کارگران ایران در کپنهاک

توسط سردبیر در

مراسم شب همبستگی با کارگران ایران در کپنهاک در روز شنبه 17 نوامبر در اتحادیه نقاشان ساختمانی برگزار شد. در ابتدا فیلم کوتاهی با زیرنویس دانمارکی در باره فعالین کارگری دستگیر شده و بخشی از فیلم ” پای صحبت خانواده های جان باختگان انفجار معدن باب نیرو” که توسط بهروز خباز تهیه شده است، نمایش داده شد که مورد توجه حاضرین و سخنرانان قرار گرفت.  سپس Bo Rosschou رهبر اتحادیه نقاشان ساختمانی در استان کپنهاک سخنرانی کرد. او ضمن اینکه بی حقوقی طبقه کارگر ایران را در زمینه های مختلف برشمرد  بر همبستگی کارگری پای فشرد و اعلام کرد او

خواندن را ادامه دهید