بایگانی دسته: شوراى کارگرى در ایران


تجربه شورای متحد گیلان

توسط سردبیر در

بهمن ٥٨ اتحاد شوراهاى گيلان که حدود سى و شش کارخانه با ٢٥٠٠٠ کارگر را در بر ميگرفت تشکيل شد. شوراى متحد گيلان شورايى منطقه اى و متکى بر شوراهاى کارخانجات بود. شوراى متحد گيلان اکثر شوراهاى منطقه گيلان از جمله کارخانه هاى پوشش، توشيبا، ايربرسلان، فيبر ايران، فرش گيلان، ايران برک را در بر ميگرفت. با پيوستن شوراى هر يک از اين کارخانه ها به شوراى متحد، کارگران آن نيز تحت پوش اين شورا قرار مي گرفتند. طرح برسميت شناختن اين شورا بعنوان نهادى تصميم گيرنده در امر توليد و توزيع، لغو قانون کار شاه و به اجرا درآوردن

خواندن را ادامه دهید


تجربه شوراى متحده غرب تهران

توسط سردبیر در

رامين عبدالهى قيام بهمن پنجاه و هفت در شرايطى به وقوع پيوست، كه كارگران سراسر كشور براى سرنگونى رژيم سلطنتى سرمايه در حال اعتصاب، تحصن، تظاهرات و اشكال ديگر مبارزه بودند. با عروج جمهورى اسلامى به قدرت، حركت‌هاى اعتراضى طبقه‌ى كارگر عليه محروميت‌ها و بى حقوقى‌هاى گسترده‌ى اقتصادى، سياسى و اجتماعى‌اش‏ تداوم يافت. كارگران بيكار با متحصن شدن در وزرات كار، خواستار برقرارى بيمه‌ى بيكارى گرديدند و كارگران سراسر كشور در مراكز توليد و كار اقدام به تاسيس‏ شوراهاى خود نمودند. ذكر اين نكته مهم است كه در قيام پنجاه و هفت، كارگران با گوشت و پوست لـمس‏ نموده بودند

خواندن را ادامه دهید


تجربه شوراها و کنترل کارگری در انقلاب ۵۷

توسط سردبیر در

نشریه کار انقلاب سال ۵۷، این عظیم ترین رویداد تاریخ معاصر ایران، در عرصه‌های گوناگون تجارب و آموزش‌های ارزشمندی را برای پرولتاریای انقلابی ایران و پیشروان آن بر جای گذارد. طبقه کارگر و پیشروان این طبقه تنها در صورتی قادر خواهند بود درانقلاب قریب الوقوع، نقش واقعی خود را ایفا نمایند که تجارب انقلاب ۵۷ را عمیقا درک کنند و آن را بکار بندند. یکی از این تجارب، روی آوری توده‌ها به عمل مستقیم انقلابی و ایجاد ارگان‌های اعمال قدرت توده‌ای و کنترل کارگری، یعنی شوراها بود. اوج‌گیری جنبش شورائی در انقلاب و تشکیل شوراها در کارخانه‌ها، روستاها، سربازخانه‌ها، محلات

خواندن را ادامه دهید


شوراها و تجارب فعالین جنبش شورایی

توسط سردبیر در

گفتگوى نشریه يک دنياى بهتر با سعید مدانلو یک دنیای بهتر: شما یکی از فعالین جنبش شوراٸی کارگری بعد از قیام ٥٧ و نمایندۀ شورای کارخانه ایرانیت بودید. اول بگویید شورای کارخانه شما چگونه شکل گرفت؟ درچه سطحی با دیگر فعالین شوراهای کارگری در ارتباط بودید؟ سعید مدانلو: اواخر تابستان سال ٥٧ بود و من بیست و سه سال داشتم و درساختمان اداری کارخانه شمارۀ یک ایرانیت در بخش حسابداری مشغول به کار شدم. کارخانه ایرانیت در غنی ﺁباد شهر ری واقع است و با کارخانۀ سیمان تهران دیوار به دیوار است. این کارخانه بالای هزار و یکصد پرسنل داشت

خواندن را ادامه دهید


شوراى کارگرى کارخانه ايرانيت

توسط سردبیر در

سعيد مدانلو کارخانه ايرانيت کارخانه ايرانيت شماره يک همجوار کارخانه سيمان تهران در غنى آباد شهر رى واقع است. اين کارخانه، به انضمام ٦٠ کارمند، داراى ١٢٠٠ پرسنل بود. محصولات عمده آن ورق هاى موجدار ساختمانى، لوله هاى آب فشار قوى و فاضلاب ، همچنين لوله هاى چدنى، سرپيچ و بست هاى چدنى است که در آن زمان حدود ٢٠٠ کارگر را در قسمت چدن ريزى مشغول به کار ميداشت. کارخانه شماره ٢ ايرانيت در اصفهان است که ظاهرا داراى ٨٠٠ پرسنل بود. مواد اوليه مصرفى اين دو کارخانه عمدتا سيمان و آزبستوس مى باشد. آزبستوس (پنبه نسوز) ماده اى

خواندن را ادامه دهید