بایگانی دسته: کنترل کارگری در جهان


تجربه کنترل کارگری در شرکت تعاونی موندراگون اسپانیا

توسط سردبیر در

واحد تحقیق و پژوهش کانون مدافعان حقوق کارگر “ما از اسپانیای دوران فرانکو صحبت می‌کنیم زمانی که فرانکو باسک را به شدیدترین شکل سرکوب می‌کرد. برای مثال بمباران گرنیکا، در سال ۱۹۳۷( ۷۵ سال پیش . مردم به حاشیه رانده شده بودند، شغل نداشتند، بیکاری بیداد می کرد. شاید این نوع از مشکلات به ما امکان همکاری و همبستگی و همبستگی بیشتر را داد. شاید این بحران‌ها و مشکلات اقتصادی و سیاسی از ویژگی‌ها‌یی است که به مردم اجازه ایجاد پروژه‌ها‌ی مشترکی مانند موندراگون را می‌دهد… تعاونی موندراگون بهشت نیست و ما فرشته نیستیم. نه ما مردمی عادی هستیم.” نماینده مجتمع

خواندن را ادامه دهید


تحربه کنترل کارگری در “کان” فرانسه

توسط سردبیر در

شرح گذراندن یک بعد از ظهر با کارگران! مدت سه هفته است (از 20 فوریه) که کارگران کارخانهء ژانت‌، در کانون توجهء رسانه‌ها قرار دارند. چرا که 30 کارگر زن و مرد این کارخانهء کوچک (مادلن شهر کان) کارخانه را بدون کارفرما اداره می‌کنند. کارگران ژانت در این کارخانه هر یک بین 30 تا 40 سال سابقهء کار دارند. در این مدت، [گزارشگرانِ] کانال یکِ تلویزیون فرانسه و کانال خبری «ب.اف.ام» توسط کارگران پذیرفته شدند. در واقع کارگران تصمیم گرفتند کارخانه را اشغال کنند تا بدین صورت مانعِ بسته‌شدن آن شوند. سه‌شنبه 11 مارس، ما تصمیم گرفتیم از راه پاریس

خواندن را ادامه دهید


کنترل کارگری در کارخانۀ “ویومه” یونان

توسط سردبیر در

 پویان فرد کارگران کارخانه مصالح ساختمانی در “تسالونیکیِ” یونان، از سال 2011 از طرف کارفرمایانشان مرخص شده و از آن به بعد نیز حقوقی دریافت نکرده اند. کارگران در نتیجه یک جلسه عمومی تصمیم گرفتند که کارخانه را اشغال کرده، و کارخانه را تحت کنترل خود قرار دهند. پس از مبارزه یک ساله در یونان، که توجه تمام جهان را به خود جلب کرد؛ این کارگران توانستند در 12 فوریه پس از سه روز کار فشرده و با تکیه به بسیج عمومی، چرخهای کارخانه را به گردش در آوردند. ماشینهای خودگردانی فعال می شوند! پس از 3 روز کار جمعی

خواندن را ادامه دهید


کنترل کارگری و اشغال کارخانه در آرژانتین 3

توسط سردبیر در

«خود گردانی» در آرژانتین مایکل آلبرت ترجمه: مریم خراسانی  در ماه اکتبر ، هفته ای را در بوئنوس آیرس گذراندم، آموزشی در آرژانتین درباره ی جنبش کارگران آرژانتین در جهت پس گرفتن کارخانه ها. طی دوره ی جهانی سازی شرکتی اخیر که سبب ورشکستگی های اقتصادی در آرژانتین شد، در زمانی که مراکز سرمایه داری اشتغال اغلب ورشکسته شدند، کارگران این مراکز با مصایب بسیاری مواجه شدند. برای حفظ درآمد و اجتناب از گرسنگی محتمل، کارگران در کارخانه های ورشکسته در موارد مشخص تصمیم گرفتند مراکز اشتغال شان را از نو فعال سازند، درست برخلاف مالکان سرمایه دار که ناتوان

خواندن را ادامه دهید


کنترل کارگری و اشغال کارخانه در آرژانتین 2

توسط سردبیر در

ناصر اصغری قسمت اول مقدمه روزهای اواخر سال ٢٠٠٥ شهرداری شهر بوینس آیرس در یك جلسه غیرعلنی لایحه‌ای را به تصویب رساند كه بر مبنای آن هتل بوین (BAUEN) كه از سال ٢٠٠٣ تحت كنترل كارگران این شركت بوده است، به صاحب یپشین برگردانده شود. این خبر یك بار دیگر مسئله جنبش كنترل كارگری و یا اشغال كارخانه ها كه در آرژانتین به آن احیا كارخانه ها (recuperada fábrica) هم میگویند را در صدر اخبار كارگری جهان قرار داد. جنبش كنترل كارگری در آرژانتین با هتل بوین شروع نشد و این تنها محیط كاری و حتی شناخته شده‌ترین آنها هم

خواندن را ادامه دهید


کنترل کارگری و اشغال کارخانه در آرژانتین 1

توسط سردبیر در

دو مصاحبه با رهبران کارگری نمونه ای از اشغال کارخانه و مديريت کارگری مصاحبه با يوری فرناندِز از رهبران کارگران لباس دوزی بروکمن ــ آرژانتين فليسيتاس ترويه و بهرام قديمی بوئنوس آيرس نهم  فوریه  ۲۰۰۵ دوازدهم آذر ماه هشتاد و چهار سؤال: از چه زمانی بحران کارخانه آغاز شد و عکس العمل کارگران چه بود؟ يوری فرناندِز: اين بحران از سال ۹۶ آغاز شد و در سال ۲۰۰۰ بسيار شدت پيدا کرد. در اواخر سال ۲۰۰۰، در ماه نوامبر ما از اوضاع کارخانه با خبر شديم. کارخانه مقروض بود و اوضاع داشت به جائی می کشيد که آن را به

خواندن را ادامه دهید