توسط سردبیر در
0

اعتصاب پیروزمند کارگران معدن سنگ‌آهن بافق (اعتصاب اول: از اردیبهشت تا تیر ۱۳۹۳) و (اعتصاب دوم: مرداد و شهریور ۱۳۹۳) از اعتصاب‌های مهم تاریخ کارگری ایران در سال‌های اخیر است. اعتصاب چهل‌روزه کارگران معدن بافق از طولانی‌ترین اعتصاب‌های پس از انقلاب 57 بوده و بر خلاف اعتصاب‌های سالهای اخیر که بیشتر روی «دستمزدهای معوقه» یا «اخراج کارگران» متمرکز بودند، اعتصابی علیه «خصوصی‌سازی» است. در متن زیر به سرگذشت این دو اعتصاب بر پایه اخبار خبرگزاری ایلنا پرداخته‌ایم. در فرصتی دیگر باید به تحلیل دقیق اعتصاب پرداخت.

کمیته انتشارات بنیاد پژوهشی – آموزشی کارگران (پاک)


pdf-icon دریافت کتاب «سرگذشت دو اعتصاب معدنکاران سنگ‌آهن بافق»


دیدگاه خود را بنویسید