بایگانی برچسب: آرژانتین


تجربه کنترل کارگری در شرکت تعاونی موندراگون اسپانیا

توسط سردبیر در

واحد تحقیق و پژوهش کانون مدافعان حقوق کارگر “ما از اسپانیای دوران فرانکو صحبت می‌کنیم زمانی که فرانکو باسک را به شدیدترین شکل سرکوب می‌کرد. برای مثال بمباران گرنیکا، در سال ۱۹۳۷( ۷۵ سال پیش . مردم به حاشیه رانده شده بودند، شغل نداشتند، بیکاری بیداد می کرد. شاید این نوع از مشکلات به ما امکان همکاری و همبستگی و همبستگی بیشتر را داد. شاید این بحران‌ها و مشکلات اقتصادی و سیاسی از ویژگی‌ها‌یی است که به مردم اجازه ایجاد پروژه‌ها‌ی مشترکی مانند موندراگون را می‌دهد… تعاونی موندراگون بهشت نیست و ما فرشته نیستیم. نه ما مردمی عادی هستیم.” نماینده مجتمع

خواندن را ادامه دهید


تجربه اعتصاب سراسری آرژانتین، آوریل 2014

توسط سردبیر در

سایت پراکسیس ۱. اعتصاب سراسریِ ۱۰ آوریل به مثابه اعلامیه‌ی اعتراضی طبقه‌ی کارگر علیه دولت سرمایه در تاریخ ۱۰ آوریل ۲۰۱۴ در شهرهای مختلف آرژانتین، اعتصاب سراسری و گسترده‌‌ای در اعتراض به کاهش سطح حقوق و دستمزدها برپا شد. به گفته‌ی برخی از فعالین که در روند هماهنگیِ این کنش عظیم کارگری مشارکت داشتند، این اعتصابِ سراسری اعلامیه‌ای بود از سوی طبقه‌ی کارگر آرژانتین در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی راست‌گرایانه‌ی دولت آرژانتین. فراخوان عمومی به این اعتصاب در همایشی با گردهم‌آییِ بیش از چهار هزار نفر از فعالین کارگری در تاریخ ۱۵ مارس («مجمع ملیِ اتحادیه‌های مبارز»)، به تصویب رسید*.

خواندن را ادامه دهید


اصول و مبانی کنترل کارگری

توسط سردبیر در

 کمیته انتشارات بنیاد پاک تعریف «ضروریات تولید» آن چه برای  تولید (اعم از تولید کالا یا خدمات) لازم و ضروری باشد را «ضروریات تولید» می نامیم . که شامل موارد زیر می باشد: 1- مالکیت بر ابزار تولید شامل مواد خام ، ماشین ، زمین و ساختمان. ابزار تولید می تواند شامل چند یا تمام موارد فوق باشد که معمولا وجود همه موارد برای تولید کالا یا خدمات ضروری است. مثال1- برای تولید خدمات حمل و نقل شهری از نوع اتوبوس ، داشتن مواد خام (بنزین ، گازوئیل ، روغن موتور و .. ) ، ماشین (اتوبوس) و زمین (پارکینگ

خواندن را ادامه دهید


کنترل کارگری و اشغال کارخانه در آرژانتین 3

توسط سردبیر در

«خود گردانی» در آرژانتین مایکل آلبرت ترجمه: مریم خراسانی  در ماه اکتبر ، هفته ای را در بوئنوس آیرس گذراندم، آموزشی در آرژانتین درباره ی جنبش کارگران آرژانتین در جهت پس گرفتن کارخانه ها. طی دوره ی جهانی سازی شرکتی اخیر که سبب ورشکستگی های اقتصادی در آرژانتین شد، در زمانی که مراکز سرمایه داری اشتغال اغلب ورشکسته شدند، کارگران این مراکز با مصایب بسیاری مواجه شدند. برای حفظ درآمد و اجتناب از گرسنگی محتمل، کارگران در کارخانه های ورشکسته در موارد مشخص تصمیم گرفتند مراکز اشتغال شان را از نو فعال سازند، درست برخلاف مالکان سرمایه دار که ناتوان

خواندن را ادامه دهید


کنترل کارگری و اشغال کارخانه در آرژانتین 2

توسط سردبیر در

ناصر اصغری قسمت اول مقدمه روزهای اواخر سال ٢٠٠٥ شهرداری شهر بوینس آیرس در یك جلسه غیرعلنی لایحه‌ای را به تصویب رساند كه بر مبنای آن هتل بوین (BAUEN) كه از سال ٢٠٠٣ تحت كنترل كارگران این شركت بوده است، به صاحب یپشین برگردانده شود. این خبر یك بار دیگر مسئله جنبش كنترل كارگری و یا اشغال كارخانه ها كه در آرژانتین به آن احیا كارخانه ها (recuperada fábrica) هم میگویند را در صدر اخبار كارگری جهان قرار داد. جنبش كنترل كارگری در آرژانتین با هتل بوین شروع نشد و این تنها محیط كاری و حتی شناخته شده‌ترین آنها هم

خواندن را ادامه دهید


کنترل کارگری و اشغال کارخانه در آرژانتین 1

توسط سردبیر در

دو مصاحبه با رهبران کارگری نمونه ای از اشغال کارخانه و مديريت کارگری مصاحبه با يوری فرناندِز از رهبران کارگران لباس دوزی بروکمن ــ آرژانتين فليسيتاس ترويه و بهرام قديمی بوئنوس آيرس نهم  فوریه  ۲۰۰۵ دوازدهم آذر ماه هشتاد و چهار سؤال: از چه زمانی بحران کارخانه آغاز شد و عکس العمل کارگران چه بود؟ يوری فرناندِز: اين بحران از سال ۹۶ آغاز شد و در سال ۲۰۰۰ بسيار شدت پيدا کرد. در اواخر سال ۲۰۰۰، در ماه نوامبر ما از اوضاع کارخانه با خبر شديم. کارخانه مقروض بود و اوضاع داشت به جائی می کشيد که آن را به

خواندن را ادامه دهید