بایگانی برچسب: آلمان


اولین اعتصابات سیاسی-توده ای کارگران در آلمان

توسط سردبیر در

ریچارد مولر ترجمه فریده ثابتی اولین اعتصاب سیاسی-توده ای در آلمان تا سال 1918 آلمان پدیده ی اعتصاب سیاسی توده ای را تجربه نکرده بود. برای سوسیال دموکراسی و اتحادیه ها، اعتصاب سیاسی توده ای به صورت یک معضل باقی مانده بود. در سال های 1905 و 1906 بحث های زنده ای در این باره جریان داشت. چپ های حزب** ( سوسیال دموکرات.م) اعتصاب سیاسی توده ای را یک وسیله ی مبارزاتی لازم برای پرولتاریا می دیدند اما راست های حزب تحت رهبری معتبرین اتحادیه ای آن را در کل بی معنی برآورد می کردند. همه ی دعواها در باره

خواندن را ادامه دهید


تاریخ سندیکاهای آلمان

توسط سردبیر در

کميته انتشارات بنياد پاک به دلیل عقب افتادگی تاریخی ،  وجود شرایط فئودالی و عدم وجود دولت مرکزی قدرتمند ، صنعتی شدن آلمان دیرتر از فرانسه و انگلیس اتفاق افتاد . ابتدای  قرن 19، طبقه کارگر آلمان به وجود آمد و همگام با توسعه صنعت،  گسترش یافت. از سال 1820 با  به کارگیری  ماشین بخار، در مدت کوتاهی تعداد کارخانجات و کارگران افزایش بی سابقه ای یافت. با رشد صنعت و ماشین بخار ، تعداد کارگران آلمانی  از300 هزار نفر در سال 1832 ،  به 700 نفر در سال 1848 رسید که با این وجود ، هنوز آلمان توسعه نیافته

خواندن را ادامه دهید


شوراهای كارگری در جنگ جهانی اول

توسط سردبیر در

دانی گلاكشتاین: كانون مدافعان حقوق كارگر – جنگ جهانی اول میان قدرت های بزرگ سرمایه داری در اوایل قرن بیستم، تجربه ی بسیار بزرگی را به جامعه بشری شناساند. این جنگ پایان نیافت بلكه قدرت هایی كه در آن مشاركت داشتند آن چنان از نفس افتادند كه ادامه ی جنگ را به دو دهه ی بعد موكول كردند. در حقیقت جنگ جهانی دوم نیز ادامه جنگ هایی بود كه قدرت های بزرگ سرمایه داری برای تقسیم جهان میان خود به راه انداختند. اما آن چه در این جنگ ها اهمیت دارد، تجربه ی فراوانی است كه مردم تحت ستم و

خواندن را ادامه دهید


فعاليت طبقه کارگر و شوراها: آلمان 1923-1918

توسط سردبیر در

پيتر رَچلِف*  برگردان: وحيد تقوی هنگامی که آلمان در سال 1914 وارد جنگ جهانی شد اختلافات داخلی به ميزان حداقل بود. اکثريت عظيم مردم، مستقل از وابستگی طبقاتی يا حزبی‌شان به فعاليت‌های جنگی پرداختند.[1] اما با ادامه‌ی جنگ، بخصوص در سال‌های آخر آن، نارضايتی نه تنها نسبت به خود جنگ بلکه همچنين نسبت به سيستم سياسی آلمان، و به ميزان کمتری نسبت به ساختار اجتماعی-اقتصادی آن، افزايش يافت.[2] اين نارضايتی عمدتاً در بين ملوانان و سربازان (بخصوص آنهائی که بطور روزانه درگير در جنگ بلاواسطه نبودند) و کارگران ظاهر شد. برای هيچکدام از اين گروه‌ها علت اصلی نارضايتی اداره‌ی جنگ

خواندن را ادامه دهید