بایگانی برچسب: اسپانیا


تجربه کنترل کارگری در شرکت تعاونی موندراگون اسپانیا

توسط سردبیر در

واحد تحقیق و پژوهش کانون مدافعان حقوق کارگر “ما از اسپانیای دوران فرانکو صحبت می‌کنیم زمانی که فرانکو باسک را به شدیدترین شکل سرکوب می‌کرد. برای مثال بمباران گرنیکا، در سال ۱۹۳۷( ۷۵ سال پیش . مردم به حاشیه رانده شده بودند، شغل نداشتند، بیکاری بیداد می کرد. شاید این نوع از مشکلات به ما امکان همکاری و همبستگی و همبستگی بیشتر را داد. شاید این بحران‌ها و مشکلات اقتصادی و سیاسی از ویژگی‌ها‌یی است که به مردم اجازه ایجاد پروژه‌ها‌ی مشترکی مانند موندراگون را می‌دهد… تعاونی موندراگون بهشت نیست و ما فرشته نیستیم. نه ما مردمی عادی هستیم.” نماینده مجتمع

خواندن را ادامه دهید


تاریخ سندیکاهای اسپانيا

توسط سردبیر در

کميته انتشارات بنياد پاک انقلاب صنعتي اسپانيا در مقايسه با ديگر کشورهاي اروپايي صنعتى شتاب کم تري داشت و چندان عميق نبود. روند صنعتي شدن اسپانيا  از اوايل قرن 19 شروع شد . به طوري که در سال  ۱۸۶۴ ،  3.4 ميليون کارگر اسپانيايي وجود داشت که از اين جمعيت 260 هزار نفر آن ها کارگران معدن ، 150هزار نفر آن ها  کارگران صنعتي ، 600 هزار نفر آن ها  پيشه‌ور و 2.39  ميليون آن ها ‌دهقانان فقيرو کارگران کشاورز بودند. تعداد کم کارگران بخش صنعت و اکثريتي که دهقان ها و کارگران کشاورز داشتند ، بخشي از واقعيت موجود

خواندن را ادامه دهید