بایگانی برچسب: سندیکای خیاطان


سندیکای خیاطان در گفتگو با محمد فراهانی

توسط سردبیر در

سوال :  از آشنایی با دنیای خیاطی برای مان بگویید.چرا وچگونه خیاط شدید؟ محمد فراهانی:سپاسگذارم از این که این فرصت را به من دادید.من اگر صریحا برسر اصل مطلب بروم به عنوان مقدمه باید بگویم که چگونه شد من خیاط شدم . پدرم در فراهان در منطقه ی شمال اراک کشاورز بود.چون کدخدای ده بود در جلسات اربابها شرکت می کرد.در یکی از همین جلسات،فردی بنام مقیمی را می بیند که دو دانگ از یک بخش در فراهان را مالک است.پدر می بیند که به این شخص احترام خیلی زیادی می گذارند وبعدا می گویند که اودو دانگ از یک

خواندن را ادامه دهید