بایگانی برچسب: سندیکای کفاشان


سندیکای کفاشان در گفتگو با جواد مهران گهر

توسط سردبیر در

سوال : از سوابق آشنایی تان با سندیکای کفاشان برای مان بگویید.چرا و چگونه وارد عرصه ی فعالیت های سندیکایی شدید؟ جواد مهران گهر:آشنایی من و ورودم به سندیکا حدود سال های 41-40 بود.چیزی از زمان تاسیس سندیکای بعد ازکودتا نگذشته بود.می دانید که در جریان کودتای سال32 سندیکاها وشورای متحده ی مرکزی توسط عوامل کودتا بسته شد.بعد از آن درسالهای 35و36 افراد وابسته به احزابی مثل حزب مردم یا ملت سعی کردند سندیکای کارگران کفاش را تاسیس کنند.اما عده ای از رهبران خوش فکر کفاش،از جمله یعقوب مهدیون،محمد علی رستگاروعباس کاشانی به همراه دوستان شان به محل آنها رفتند

خواندن را ادامه دهید