بایگانی برچسب: سوئد


تجربه اعتصاب پرستاران در سوئد

توسط سردبیر در

مهرنوش شفیعی شغل پرستاری در سوئد همانند تمام نقاط جهان شغلی عمدتا زنانه است . این مسئله بدین معناست که اولا دستمزدها پایین است، ثانیا زنان بخاطر اشتغال همزمان به کار خانگی ومسولیت کودکان وساختار پدر سالار جامعه از پیشرفت در عرصه کار بدرجات زیادی محرومند. اگر مسئله نئولیبرالیسم را به حرص همیشگی سرمایه برای سود بیشتر اضافه کنیم ، وضعیت پرستاران وبطور کلی کارگران خدمات درمانی مشخص تر میشود . حمله به رفاه نسبی موجود که در اثر مبارزات طولانی کارگران کشورهای اصطلاحا پیشرفته سرمایه داری معمول شده بود علاوه بر کل طبقه کارگر بیشتر از میان زنان قربانی

خواندن را ادامه دهید