بایگانی برچسب: صندوق همبستگی با کارگران ایران


شب همبستگی با کارگران ایران در کپنهاک

توسط سردبیر در

مراسم شب همبستگی با کارگران ایران در کپنهاک در روز شنبه 17 نوامبر در اتحادیه نقاشان ساختمانی برگزار شد. در ابتدا فیلم کوتاهی با زیرنویس دانمارکی در باره فعالین کارگری دستگیر شده و بخشی از فیلم ” پای صحبت خانواده های جان باختگان انفجار معدن باب نیرو” که توسط بهروز خباز تهیه شده است، نمایش داده شد که مورد توجه حاضرین و سخنرانان قرار گرفت.  سپس Bo Rosschou رهبر اتحادیه نقاشان ساختمانی در استان کپنهاک سخنرانی کرد. او ضمن اینکه بی حقوقی طبقه کارگر ایران را در زمینه های مختلف برشمرد  بر همبستگی کارگری پای فشرد و اعلام کرد او

خواندن را ادامه دهید