بایگانی برچسب: پیمانکاری


مبارزه کارگران پتروشیمی و اصلاحیه قانون کار در گفتگو با بهروز خباز

توسط سردبیر در

توضیح : کارگران پتروشیمی ماهشهر از روز یکشنبه سوم مهر ماه ١٣٩٠در اعتراض به عدم اجرای توافقی که میان کارگران و کارفرمایان در فروردین ماه برای تحقق مطالبات آن ها صورت گرفته بود، دست از کار کشیدند و با تجمع در مقابل دفتر مرکزی این مجتمع خواهان اجرای توافقات شدند. لادن توکلی از طرف رادیو صدای دمکراسی شورایی در رابطه با این اعتصاب، خواست ها و مطالبات کارگری با بهروز خباز این گفتگو را انجام داده است. سوال : درودی گرم دارم خدمت شما بهروز خباز عزیز، ممنونم که در این بخش از برنامه با ما همراه هستید تا بتوانیم

خواندن را ادامه دهید