بایگانی برچسب: کنترل کارگری


جنبش کارگری مصر در انقلاب 2011

توسط سردبیر در

جلیل محمودی  پیکان فریاد از چله رها شد  در روزهای آغازین سال 2011 رژیم حسنی مبارک به ناگهان به لرزه در آمد. زمزمه های اعتراضی مخالفین این رژیم، با شتاب به طغیان خشماگین توده ی مردم در کوچه و خیابان و کارخانه بدل شد. وابستگان رژیم مبارک و حزب حاکم (حزب دموکراتیک ملی) که قدر قدرت می نمودند و با خیال راحت به چپاول ثروت مردم مصر و سرکوب مخالفان مشغول بودند، در مقابل حضور گسترده ی مردم معترض، که به خیابان ها آمده بودند تا به سکوت و بندگی پایان دهند، خوار و ذلیل از خشم میلیون ها شهروند

خواندن را ادامه دهید


کنترل کارگری و اشغال کارخانه در آرژانتین 3

توسط سردبیر در

«خود گردانی» در آرژانتین مایکل آلبرت ترجمه: مریم خراسانی  در ماه اکتبر ، هفته ای را در بوئنوس آیرس گذراندم، آموزشی در آرژانتین درباره ی جنبش کارگران آرژانتین در جهت پس گرفتن کارخانه ها. طی دوره ی جهانی سازی شرکتی اخیر که سبب ورشکستگی های اقتصادی در آرژانتین شد، در زمانی که مراکز سرمایه داری اشتغال اغلب ورشکسته شدند، کارگران این مراکز با مصایب بسیاری مواجه شدند. برای حفظ درآمد و اجتناب از گرسنگی محتمل، کارگران در کارخانه های ورشکسته در موارد مشخص تصمیم گرفتند مراکز اشتغال شان را از نو فعال سازند، درست برخلاف مالکان سرمایه دار که ناتوان

خواندن را ادامه دهید


کنترل کارگری و اشغال کارخانه در آرژانتین 2

توسط سردبیر در

ناصر اصغری قسمت اول مقدمه روزهای اواخر سال ٢٠٠٥ شهرداری شهر بوینس آیرس در یك جلسه غیرعلنی لایحه‌ای را به تصویب رساند كه بر مبنای آن هتل بوین (BAUEN) كه از سال ٢٠٠٣ تحت كنترل كارگران این شركت بوده است، به صاحب یپشین برگردانده شود. این خبر یك بار دیگر مسئله جنبش كنترل كارگری و یا اشغال كارخانه ها كه در آرژانتین به آن احیا كارخانه ها (recuperada fábrica) هم میگویند را در صدر اخبار كارگری جهان قرار داد. جنبش كنترل كارگری در آرژانتین با هتل بوین شروع نشد و این تنها محیط كاری و حتی شناخته شده‌ترین آنها هم

خواندن را ادامه دهید


کنترل کارگری و اشغال کارخانه در آرژانتین 1

توسط سردبیر در

دو مصاحبه با رهبران کارگری نمونه ای از اشغال کارخانه و مديريت کارگری مصاحبه با يوری فرناندِز از رهبران کارگران لباس دوزی بروکمن ــ آرژانتين فليسيتاس ترويه و بهرام قديمی بوئنوس آيرس نهم  فوریه  ۲۰۰۵ دوازدهم آذر ماه هشتاد و چهار سؤال: از چه زمانی بحران کارخانه آغاز شد و عکس العمل کارگران چه بود؟ يوری فرناندِز: اين بحران از سال ۹۶ آغاز شد و در سال ۲۰۰۰ بسيار شدت پيدا کرد. در اواخر سال ۲۰۰۰، در ماه نوامبر ما از اوضاع کارخانه با خبر شديم. کارخانه مقروض بود و اوضاع داشت به جائی می کشيد که آن را به

خواندن را ادامه دهید