بایگانی دسته: آموزش


اصول و مبانی کنترل کارگری

توسط سردبیر در

 کمیته انتشارات بنیاد پاک تعریف «ضروریات تولید» آن چه برای  تولید (اعم از تولید کالا یا خدمات) لازم و ضروری باشد را «ضروریات تولید» می نامیم . که شامل موارد زیر می باشد: 1- مالکیت بر ابزار تولید شامل مواد خام ، ماشین ، زمین و ساختمان. ابزار تولید می تواند شامل چند یا تمام موارد فوق باشد که معمولا وجود همه موارد برای تولید کالا یا خدمات ضروری است. مثال1- برای تولید خدمات حمل و نقل شهری از نوع اتوبوس ، داشتن مواد خام (بنزین ، گازوئیل ، روغن موتور و .. ) ، ماشین (اتوبوس) و زمین (پارکینگ

خواندن را ادامه دهید