بایگانی دسته: مفاهیم اولیه


واژه نامه ی کارگری

توسط سردبیر در

کمیته انتشارات بنیاد پاک مفاهیم اولیه کارگری به ترتیب حروف الفبا ابزار تولید ابزار تولید شامل ماشین آلات ، وسایل ، زمین ، کارخانه ، ساختمان و هر گونه ابزار دیگری است که تولید ِ کالا یا خدمات ، به وسیله آن صورت می گیرد.  مثال ها : -ابزار تولید نساجی شامل ، زمین کارخانه ، سوله ها ، ماشین آلات و دستگاه ها است که ابزار  تولید در یک کارخانه نساجی می باشند. – ابزار تولید یک بیمارستان که به تولید خدمت بهداشتی می پردازد ، شامل زمین بیمارستان ، ساختمان ، اتاق های مختلف بیمارستان و ابزار ها

خواندن را ادامه دهید